11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022 (BiH) - HOK sufinancira nastup

11. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022 (BiH) - HOK sufinancira nastup

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova, standardno uređenog izložbenog prostora, sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na 11. Međunarodnom sajmu poduzetništva i obrta GRAPOS EXPO u Gračanici 2022., koji će biti održan od 17. do 20. svibnja 2022. godine.

Međunarodni sajam u Gračanici jedna je od najvažnijih sajamskih izložbi u Bosni i Hercegovini s preko 350 izlagača iz 10 država svijeta, a procijenjena sajamska posjeta je oko 30.000 posjetitelja, od čega oko 80% specijaliziranih posjetitelja – tvrtki i obrta.

Profil sajma Grapos Expo 2022. obuhvatit će sljedeće djelatnosti: obradu metala i proizvodnju proizvoda od metala, preradu drva, proizvodnju ambalaže od drva i plastike, preradu plastičnih masa, preradu gume, sektor građevinarstva, proizvodnju opreme za poljoprivredu, šumarstvo, hidrauliku i pneumatiku, izložbu starih i umjetničkih zanata, IT sektor, međunarodne izložbe u organizaciji obrtničkih i gospodarskih komora s prezentacijom svojih programskih aktivnosti i članova, uz održavanje velikog broja okruglih stolova, prezentacija i poslovnih susreta na samome sajmu.

Više možete pročitati na web stranici Hrvatske obrtničke komore: https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/iskoristite-prigodu-i-prezentirajte-svoje-proizvode-i-usluge-u-organizaciji-i-uz-sufinanciranje