Zahtjevi za poboljšanje uvjeta poslovanja u obrtništvu upućeni Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima

Zahtjevi za poboljšanje uvjeta poslovanja u obrtništvu upućeni Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima

Obrtništvo i malo i srednje poduzetništvo temelj je gospodarstva svake zemlje. Dolazak nove Vlade za hrvatske obrtnike znači priliku da im se omoguće jednostavniji i povoljniji uvjeti poslovanja, a u kriznim situacijama – opstanak.

Hrvatska obrtnička komora novoj je Vladi Republike Hrvatske i nadležnim resorima uputila zahtjeve koji se tiču strateških i ključnih problema u području poslovanja obrtnika s prijedlozima njihova rješavanja:

– Jačati obrtništvo Hrvatske kroz smanjenje poreznih pritisaka
– Uspostaviti fleksibilnije zakonodavstvo za privremene i povremene poslove
– Ukloniti barijere u poslovanju
– Ovršnim zakonom izjednačiti prava obrtnika s pravima ostalih građana koji dohodak ostvaruju temeljem radnog odnosa
– Izjednačiti prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja
– Olakšati poslovanje propisivanjem nižih novčanih kazni i jednostavnijim zakonima
– Poticati obiteljsko poduzetništvo i olakšati prijenos poslovanja na novu generaciju
– Promovirati strukovna zanimanja i obrtništvo
– Izjednačiti prava mladih obrtnika s mladim radnicima te osigurati potpore i sustavnu društvenu podršku poduzetništvu mladih
– Osnovati Garancijski fond za posebne okolnosti
– Osigurati sredstva za poseban fond za krizne situacije
– Proglasiti moratorij kredita i leasinga
– Osigurati preduvjete i potporu za digitalizaciju poslovanja
– Prilagoditi uvjete natječaja i provedbu projekata obrtnicima
– Suzbijanje sive ekonomije i sankcioniranje obavljanja neregistriranih djelatnosti