Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Seminar o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

OBRTNIČKA  KOMORA  VARAŽDINSKE  ŽUPANIJE

organizira seminar 

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

VARAŽDIN,  21.ožujka 2019. god (četvrtak),  od 16,00 do 19,20 sati, dvorana Županijske palače, Franjevački trg 7.

Cilj ovog seminara je da obveznike primjene upozna s novostima koje donosi novi  Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

(objavljen je u NN 108/17. a stupio je na snagu 1. siječnja 2018.) te obvezama koje imaju u provedbi usklađenja svojeg postupanja prema odredbama ovog Zakona.

Seminar je  koncipiran  na način da pruža sve bitne informacije za uspješnu primjenu Zakona i udovoljava zahtjevima za redovito godišnje stručno osposobljavanje.

Da bi obveznici mogli uspješno primjenjivati Zakon moraju ga dobro poznavati i biti upoznati s praktičnim aspektima njegove primjene. To je i razlog zašto je Zakonom određena obveza redovitog stručnog osposobljavanja. Seminar je jedan od najvažnijih oblika stručnog osposobljavanja.

Seminar je namijenjen svim obveznicima primjene Zakona odnosno svim osobama koje kod obveznika imaju određene zadatke u provedbi propisanih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, fizičkim osobama i trgovačkim društvima koja obavljaju:

  • računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
  • revizorske usluge
  • bankarske i mjenjačke poslove
  • odvjetničke i javnobilježničke usluge
  • poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, posredovanja u prometu nekretninama, trgovine plemenitih metala, umjetničkih predmeta i dr.

 

Program seminara sačinjava prikaz novog Zakona o SPNFT i novine koje on donosi te praktičnu primjenu novog Zakona o SPNFT.

Polaznici će dobiti potvrde da su nazočili seminaru za stručno osposobljavanje za 2019.godinu,  propisano Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Predavači su odvjetnici Petar Petrić i Iva Babić iz Petrić & Kajić odvjetničkog društva d.o.o..

Kotizacija za sudjelovanje na seminaru iznosi 400,00 kn

 

Podaci za uplatu:

Obrtnička komora Varaždinske županije, B. Vodnika 4 , Varaždin

IBAN primatelja : HR0224840081100694524     RBA

MODEL: HR00  Poziv na broj : OIB polaznika

Opis plaćanja: Seminar – SPNFT

 

Prijave za seminar primaju se do 19.03.2019.godine, odnosno  do popunjenosti kapaciteta  na telefone  042/ 320-986, 320- 950, 091/302 9501 ili e-mail ok.varazdin@hok.hr

Dokaz o uplati treba poslati na ok.varazdin@hok.hr kako bismo vam ispostavili račun.