Seminar na temu zakona o radu

Obavještavamo Vas da Obrtnička komora Varaždinske županije u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom organizira seminar na temu ZAKON O RADU, PLAĆE I NAKNADE TE PRIMJENA U PRAKSI koji će se održati 22. travnja s početkom u 10:00 sati u Skupštinskoj dvorani Županijske palače, Franjevački trg 7, Varaždin. Predavači će biti odvjetnik Boris Guljaš i ovlašteni računovođa Đurđica Mostarčić, te će se obraditi slijedeće teme:

–          načela radnog prava, inspekcije rada, prekršajnog postupka i sudskog postupka

–          prekršajne odredbe

–          prestanak radnog odnosa

–          akti i odluke poslodavca

–          plaće i doprinosi u 2016.g.

–          troškovi službenog putovanja, obračun i evidencija

–          stručno osposobljavanje – priznati troškovi

–          godišnji odmor, bolovanja – primjeri iz prakse, prava i obračuni.

Predviđeno je da će seminar trajati u periodu od 10,00 h do 15,00 h, a seminar je BESPLATAN za sve koji uredno podmiruju komorski doprinos.

Molimo sve sudionike koji žele pristupiti da svoj dolazak potvrde najkasnije do 20. travnja 2016.g. na e-mail adresu ok.varazdin@hok.hr ili na broj telefona 042/302-950.