Prvi Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

Prvi Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore

U sklopu 45. Praznika cvijeća u Splitu jučer je, po prvi puta, održan Forum Sekcije cvjećara Hrvatske obrtničke komore.

U prvom dijelu Foruma održana je radionica „Proljeće na Mediteranu“ na kojoj je poljski dizajner cvijeća Tomas Max Kuchzynsky predstavio najnovije trendove u struci, dok je drugi dio Foruma, panel rasprava „Aktualna situacija u cvjećarskoj struci“, bio prilika za međusobnu interakciju, razmjenu informacija i iskustava u svakodnevnom  poslovanju.

Predstavnici Državnog inspektorata, veletrgovine repromaterijala, proizvođača cvijeća, Europske asocijacije cvjećara te Sekcije cvjećara HOK-a raspravljali su o najznačajnijim problemima s kojima se obrtnice i obrtnici cvjećarske struke susreću u svakodnevnom poslovanju.

Naglasak je stavljen na nelojalnu konkurenciju i rad na crno koji je širenjem društvenih mreža posebno pogodio cvjećarsku struku što dodatno otežava poslovanje registriranih cvjećara koji u svoju cijenu moraju ukalkulirati i jednu od najviših stopa PDV-a u Europi.

Također, istaknuta je nužnost reguliranja prodaje robe na veliko pojedincima koji nemaju registriranu djelatnost. Kao jedno od rješenja ovog problema, predsjednica Sekcije cvjećara HOK-a Irena Kovačić istaknula je dosljedno provođenje Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti koji je inicirala Hrvatska obrtnička komora.

Nikša Sirotković, predstavnik Državnog inspektorata, voditelj službe nadzora neregistriranog obavljanja trgovine u Područnom uredu Split naglasio je da su taj problem prepoznali kao ključan što potvrđuje i formiranje Samostalne službe Odjela neregistrirane djelatnosti koja se bavi isključivo sankcioniranjem rada na crno.

Zaključeno je kako je prvi Forum Sekcije cvjećara HOK-a pokazao da su potrebne ovakve sadržajne rasprave na kojima se traže konkretna rješenja za uklanjanje svih prepreka na koje cvjećari nailaze u svom poslovanju.