Prijavite se za bespovratna sredstva Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Prijavite se za bespovratna sredstva Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu. odjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.

Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine i odobravaju se u  visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

  1. polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/ polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
  2. pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti
  3. polaganje majstorskog ispita
  4. pripremu za polaganje majstorskog ispita
  5. prekvalifikaciju za zanimanje u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja
  6. polaganje naučničkog ispita
  7. polaganje ispita kojim se dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika na naukovanju
  8. završetak Programa stjecanja osnovnog znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu
  9. ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.04.- 31.10.2022 godine.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2022. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.04.2022. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Otvoreni javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2022

Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2022 godinu

Prijavni obrazac COOF 2022 Fizičke osobe

Prijavni obrazac COOG 2022 Gospodarski subjekti

Skupna izjava COO22

Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi 2022

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2022