Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19

Porezne informacije vezane uz izvanredno stanje izazvano širenjem virusa COVID-19

Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju:
– poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad
– poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60%
– poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka  u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60%​

Poduzetnici s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60% do 90% ostvaruju pravo na nadoknadu iznosa plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a oni koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90% nadoknadu plaćenih fiksnih troškova poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost. ​

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:
– mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
– trošak obvezne pričuve,
– mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
– trošak komunalne naknade,
– mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
– mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
– mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
– mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
– 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih p​laćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) ​poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna​ najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave „Pišite nam“.

Više informacija dostupno je na stranicama Porezne uprave.