POPIS UČENIKA KOJI OSTVARUJU STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. U PROGRAMU POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U 2020. G.

POPIS UČENIKA KOJI OSTVARUJU STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. U PROGRAMU POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U 2020. G.

POPIS UČENIKA KOJI OSTVARUJU STIPENDIJE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. U PROGRAMU  POTICANJA OBRAZOVANJA KADROVA U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU U 2020. G. – udruženim sredstvima Varaždinske Županije i Ministarstva turizma i sporta RH

 

 KUHAR / KONOBAR

R. br. Ime i prezime Razred Broj bodova
1 MARTINA ŽUTI 1. 50
2 MAGDALENA FERČIĆ 3. 48
3 SABINA BENCEK 2. 45
4 MAJA MATUČEC 2. 43
5 IZABEL LEONA KOLMAN 2. 37
6 IVAN PELJUŠIĆ 1. 36
7 ELENA KRAUS 1. 31

 

HTK / THK

R. br. Ime i prezime Razred Broj bodova
1 BORNA KUHAR 4. 49
2 KATARINA HLEB 4. 49
3 EMA  VALJAK 1. 48
4 LANA JEREŠIĆ 1. 42
5 LANA MALČEC 1. 40
6 LANA STOLNIK 1. 38

 

POMOĆNI KUHAR I SLASTIČAR 

R. br. Ime i prezime Razred Broj bodova
1 ADRIJANA MAKŠADI 3. 58
2 SIMONA DUKARIĆ 2. 52
3 MARIJA TEPEŠ 2. 51
4 SILVIJA PERŠUN 2. 50
5 NIKOLINA HRŽENJAK 3. 50
6 DARIO MEDVED 3. 46
7 STJEPAN MUŠIĆ 3. 45
8 LUCIJA HRŽENJAK 1. 45
9 MAGDALENA PAVLIČEVIĆ 1. 43
10 LEONA PIČIJA 1. 41
11 ANTONIO BOSILJ 2. 38
12 IVANA GALIĆ 1. 35
13 VELA BELAČ 1. 32