OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM  „OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA“

OTVORENI JAVNI POZIV ZA PROGRAM „OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31. 7. 2017. godine.

 

Osnovna namjena sredstava:

– ulaganje u unaprjeđenje poslovanja,

– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,

– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,

– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,

– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

  • sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te  naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
  • usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000,00 kuna.

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.6.2017.

Svu dokumentaciju moguće je preuzeti slijedom na link:

http://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-ocuvanje-i-razvoj-tradicijskih-i-umjetnickih-obrta