Otvoren javni poziv „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu

Otvoren javni poziv „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu s ciljem promocije obrtničkih zanimanja.

Prijaviti se mogu mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08) te zadovoljavaju ostale uvjete definirane Pozivom.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti po namjenama iznosi: do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih za vrijeme provedeno na naukovanju, a sukladno odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju te do 30% ukupno procijenjenih troškova po svim namjenama za pokriće troška nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanog s izvođenjem naukovanja.

Za troškove naknade jednom mentoru može se dodijeliti do 60.000,00 kuna, za naknadu dvojici mentora do 120.000,00 kuna i za naknadu trojici ili više mentora do 180.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 10. rujna 2019. godine do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Ugovor

Program Naukovanje u obrtničkim zanimanjima za 2019. godinu

Prilog 1. Tablica procijenjeni troškovi

Prijavni obrazac

Obrazac Završnog izvjestaja o provedbi

Obrazac Privremenog izvjestaja o provedbi

Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Skupna izjava

 

Detaljnije informacije o navedenim natječajima dostupne su na stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo