OKVŽ poziva obrtnike na seminar "Priprema za završni račun 2018. godine"

OKVŽ poziva obrtnike na seminar "Priprema za završni račun 2018. godine"

Obrtnička komora Varaždinske županije poziva u ponedjeljak, 4. veljače, svoje članove na seminar  “Priprema za završni obračun 2018. godine”.

Seminar se održava u prostorijama OKVŽ, s početkom u 11 sati, a predavanje na temu Završni račun za 2018. godinu i Porezna reforma na snazi od 1. siječnja 2019. godine održati će Đurđice Mostarčić,  savjetnica za financije i predsjednica Sekcije računovođa pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Seminar je besplatan za sve obrtnike članove Obrtničke komore Varaždinske županije koji uredno podmiruju komorski doprinos.

Prijave za seminar primaju se do  01. veljače 2019. godine na broj telefona: 302-950, mobitela: 091 302 9501 ili e-mail: ok.varazdin@hok.hr.