ODRŽAN SEMINAR "Porezna izvješća za 2022. godinu i postupci u obrtu početkom 2023. godine"

ODRŽAN SEMINAR "Porezna izvješća za 2022. godinu i postupci u obrtu početkom 2023. godine"

Prisutni obrtnici saznali su korisne informacije o tome na što moraju obratiti pozornost kod izrade i predaje financijskih izvješća za 2022. godinu kako za paušalne obrte tako i za obrtnike u sustavu poreza na dohodak.
Izrazili su veliko zadovoljstvo održanim seminarom te izrazili želju za daljnjom organizacijom sličnih edukacija.