ODLUKA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE O IZDAVANJU PROPUSNICA, 24. ožujka 2020.

Svi stožeri s područja Varaždinske županije te svi pravni subjekti dužni su postupati po Odluci Stožera civilne zaštite Varaždinske županije o izdavanju propusnica od 24. ožujka 2020. godine.

Prenosimo tekst Odluke o izdavanju propusnica:

I.
Rok važenja Propusnice je od jednog (1) do četrnaest (14) dana. Sve Propusnice izdane suprotno propisanom roku važenja smatraju se ništavnim.
Propusnice koje izdaju poslovni subjekti mogu imati maksimalan rok važenja od 14 dana ukoliko se ranije ne ponište ili opozovu novom odlukom.
Propusnica mora sadržavati relaciju kretanja, te svrhu izdavanja.
Propusnice s rokom važenja dužim od jednog dana ovlašteni su izdavati samo poslovni subjekti.

II.
Gradski i općinski stožeri civilne zaštite s područja Varaždinske županije imaju ovlast izdavati samo i isključivo jednokratne dnevne propusnice u svrhu kupnje hrane i osnovnih potrepština, pružanja skrbi djeci ili starijim osobama, odnosno iz vitalnih obiteljskih razloga kako je i navedeno u točki II.e. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj od 23. ožujka 2020. godine.
Kretanje unutar područja jedinica lokalne samouprave (općine ili grada) dozvoljeno je u svrhu podizanja Propusnice.
Ukoliko u mjestu prebivališta nema trgovine ili ljekarne, dozvoljeno je bez propusnice odlaziti u prvu najbližu na području jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

III.
Poslodavci koji izdaju propusnice za svoje djelatnike dužni su o tome voditi evidenciju koja uključuje ime i prezime, OIB, razdoblje za koje je izdana, relaciju za koju vrijedi i svrhu u koju je izdana. Takvu ažuriranu tablicu, ukoliko je došlo do promjena u odnosu na prethodni dan, potrebno je poslati najkasnije do 18 sati na e-mail Stožera civilne zaštite Varaždinske županije: stozercz@vzz.hr te kopiju na e-mail lokalnog stožera civilne zaštite.
Gradski i općinski stožeri s područja Varaždinske županije dužni su isto takvu evidenciju voditi za propusnice koje sami izdaju u realnom vremenu u datoteci kojoj će imati pristup putem poveznice, a koja će im biti dostavljena od strane Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

IV.
Policijska uprava varaždinska će smatrati važećim isključivo propusnice za koje je podatak dobila od Stožera civilne zaštite Varaždinske županije.

V.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja te se prosljeđuje općinskim i gradskim stožerima civilne zaštite na području Varaždinske županije, koji su dužni postupati po toj Odluci te o tome obavijestiti javnost putem svojih službenih stranica.