Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 23. ožujka 2020. donio je Odluku o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH.

Odluka o zabrani napuštanja prebivališta___.pdf

S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.

Zabrana iz ove Odluke ne odnosi se na:

 • promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
 • izvješćivanje javnosti,
 • stanovnika koji zahtjevaju hitnu medicinsku skrb,
 • iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština
 • putovanja na posao i s posla, ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19

Prilikom ulaska i izlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere:

 • socijalnog distanciranja
 • ne zadržavanja na javnim prostorima
 • posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Prilogu I. Odluke.

Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, odnosno ovjeravaju i potpisuju:

 • za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi
 • za okolnosti iz točke II.d izdaje izabrani liječnik obiteljske medicine i
 • za okolnosti iz točke II.e nadležni stožer civilne zaštite

PRIMJER propusnica.pdf

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.