Objavljeni natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotnice

Objavljeni natječaji za mjeru Informiranje i Promidžba iz Vinske omotnice

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Informiranje u državama članicama i mjeru Promidžba vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

Korisnici mjere Promidžba i Informiranje su:
– stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna, privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina,
– privatna poduzeća (fizičke ili pravne osobe) registrirana za proizvodnju vina prihvatljivi su korisnici samo u mjeri Promidžba.

Javno tijelo ne smije biti jedini korisnik potpore u mjeri Informiranje.

Prihvatljivi troškovi  za mjeru Promidžba su:
– objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet, društvene mreže)
– ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje
– ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja
– ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te
– administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Natječaj i obrasci potrebni za prijavu mjere Promidžba dostupni su ovdje.

Prihvatljivi troškovi za mjeru Informiranje su:
– informativne kampanje
– sudjelovanje na događanjima, sajmovima i izložbama od nacionalnog značaja ili od značaja za Europsku uniju
– oglašavanje u medijima na tržištu država članica
– izrada i distribucija informativnih materijala za tržište država članica i
– administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.

Informativne aktivnosti su prihvatljive ukoliko se provode u okviru:
– informativnih kampanja koje se mogu provoditi u institucijama, a mogu biti i audio-vizualne i
– događaja, sajmova i izložbi koje okupljaju barem sudionike iz države članice na koju se projekt odnosi i na kojima korisnik sudjeluje, u vidu informativnih štandova ili organiziranja konferencije.

Natječaj i obrasci potrebni za prijavu mjere Informiranje dostupni su ovdje.

Razina potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova i odnosi se na sredstva EU. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu za mjeru promidžba iznosi 250.000 EUR, a za mjeru Informiranje 100.000 EUR.

Rok za podnošenje prijava je do 5. veljače 2021. godine.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju