Objavljen E-Impuls

Objavljen E-Impuls

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls. Natječaj je otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016.

Prijavitelji natječaja su mali i srednji poduzetnici, obrtnici.  Predmet Poziva su investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga, a cilj Poziva je poticanje mikro i malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Temeljem OP Konkurentnost i kohezija u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviša 300.000 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:

· malom poduzeću 65%

· mikro poduzeću 85%

Prihvatljive aktivnosti:

· ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga,

. pružanje savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:

· C Prerađivačka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;

· F Građevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni građevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti;

. J Informacije i komunikacije;

· M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje, 74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.

Prihvatljivi su troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice što uključuje:

· nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjeđenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon;

· nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti;

· nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima;

· troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti uključuju preuređenje građevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice;

· troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Prihvatljivi troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu:

· troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva

· troškovi vezani uz stručna osposobljavanja,

· stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt

· troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Prihvatljivi troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje:

· usluge upravljanja projektom;

· usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;

· troškovi promidžbe i vidljivosti.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

 

Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

Ministarstvo poduzetništva i obrta Poziv na dostavu projektnih prijava objavilo je na mrežnim stranicama strukturnifondovi.hr

Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.