Obavijest za sve korisnike Crodux Loyalty kartice

Obavijest za sve korisnike Crodux Loyalty kartice

Nastavno na vijest od lipnja o privremenoj obustavi popusta na gorivo koji je članovima Hrvatske obrtničke komore bio osiguran kroz program pogodnosti HOK Obrtnik plus i suradnju s društvom Petrol d.o.o. (prijašnji Crodux derivati dva d.o.o.) ovim putem Vas obavještavamo da suradnja s društvom ističe na dan 31.12.2022. godine.

Zbog novog načina poslovanja tvrtke Petrol d.o.o., obaviješteni smo da Ugovor o poslovnoj suradnji nije moguće produljiti. Riječ je o Loyalty ugovoru za sve članove HOK-a koji se odnosio na popust prilikom kupnje goriva te plinskih boca za kućanstvo na Crodux benzinskim servisima.

Time s datumom 31.12.2022. prestaje važiti Crodux Loyalty kartica te pripadajući popusti sa istom.

Izvor: web stranica Hrvatske obrtničke komore