Nove mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu mjera Zadržavanje radnih mjesta

Nove mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu mjera Zadržavanje radnih mjesta

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je donijelo odluku o usvajanju nove mjere Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena te o dopuni liste zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada prilikom zapošljavanja stranih radnika. Također je odlučeno o manjim izmjenama unutar mjera Stalni sezonac, Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja te Biram Hrvatsku.

Vezano uz mjeru Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena, ciljana skupina poslodavaca koji mogu koristiti ovu mjeru su svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, a kako su definirani Pojmovnikom objavljenim na www.mjere.hr.

Potpora se dodjeljuje za privremeno uvođenje punog radnog vremena radnika u trajanju kraćem od mjesečnog fonda sati i to do najviše 50% radnih sati prema kalendaru radnog vremena.

Više o novoj mjeri te o izmjenama postojećih mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete pronaći na njihovoj web stranici: https://www.hzz.hr/novosti-priopcenja/skracivanje-radnog-vremena-za-2022-i-dopuna-lista-zanimanja-ttr-zaposljavanje-stranaca.php

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku i o dvije nove mjere – Programu zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za siječanj 2022. te o mjeri Program zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022.

Potporu za siječanj mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za siječanj uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za siječanj može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

U sklopu Programa zadržavanja radnika u djelatnostima smanjene gospodarske aktivnosti za veljaču 2022. odobravat će se isplata mjesečnih troškova plaće za veljaču 2022. godine za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene od 28. veljače 2022. godine do zaključno 24. ožujka 2022.

Potporu za veljaču mogu ostvariti svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. ožujka 2021. godine. Poslodavci koji obavljaju djelatnost sezonskog karaktera, bez obzira na oblik registracije poslovnog subjekta, mogu koristiti potporu za veljaču uz uvjet da su registrirali djelatnosti i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do dana 31. ožujka 2021. godine, te da su u trenutku predaje zahtjeva u aktivnom statusu. Potpora za veljaču može se ostvariti za radnike zaposlene najkasnije do 31. siječnja 2022. godine.

Ostali kriteriji dodjele potpore dostupni su na webu Programi ZRM.

Izvor: https://mjera-zrm.hzz.hr/zadrzavanje-radnih-mjesta/