Niža cijena električne energije

Niža cijena električne energije

HEP Opskrba, u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, osigurala Vam je povoljnije uvjete opskrbe električnom energijom. Svim obrtnicima, članovima Obrtničke komore Varaždinske županije, koji sklope Ugovor o opskrbi

krajnjeg kupca s HEP Opskrbom, osigurana je niža cijena električne energije. Potpisani Ugovor potrebno je dostaviti do dvadeset i prvog dana tekućeg mjeseca, da bi bio u primjeni s prvim danom sljedećeg mjeseca, a najkasnije do 21. kolovoza 2016. Ranija dostava Ugovora znači i raniju primjenu povoljnijih uvjeta.

Zahtjev za Ugovorom možete predati ovdje.

Ako već imate sklopljeni Ugovor s HEP Opskrbom, prijavite se kako je ovdje opisano i bit će Vam dostavljen novi Ugovor s novim, povoljnijim, uvjetima. Ako imate sklopljeni Ugovor s drugim opskrbljivačem, o uvjetima i datumu raskida važećeg Ugovora, kontaktirajte trenutnog opskrbljivača. Ako Vam na računu za električnu energiju piše „zajamčena opskrba“, to znači da još niste odabrali svog opskrbljivača i da ste na javnoj usluzi koju pruža HEP ODS. Odabirom HEP Opskrbe, računi za električnu energiju bit će Vam znatno niži. Točan iznos uštede saznajte pozivom na besplatni broj 0800 5255.