Natječaj za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata za Hrvatsku obrtničku komoru

Natječaj za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata za Hrvatsku obrtničku komoru

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata.

Nuđenje predmeta nabave:
1. dotisak Vodiča o naukovanju
2. tisak letka o projektu Erasmus+Master 4.0
3. tisak plakata Erasmus+Master 4.0

Specifikacije predmeta nabave:

I. Dotisak Vodiča o naukovanju

 • Format: brošura A5
 • Papir: ovitak 300 g, knjižni blok 115 g
 • Opseg: ovitak (4 str.) + 32 stranice knjižnog bloka
 • Tisak: ovitak 4/0, knjižni blok 4/4 + 1/0 mat plastifikacija
 • Uvez: meki, klamano kroz hrbat
 • Naklada: a) 500 komada

b) 1000 komada

Molimo dostaviti ponudu za obje opcije naklade.

II. Tisak letka o projektu Erasmus+ Master 4.0

 • Format: A4 (tri puta presavinut)
 • Dizajn: NE
 • Grafička priprema za tisak: DA
 • Papir: 80g/m2
 • Tisak: 4/4
 • Količina: a) 500 komada

b) 1000 komada

Molimo dostaviti ponudu za obje opcije naklade.

III. Tisak plakata Erasmus+ Master 4.0

 • Količina: 30 komada
 • Dizajn: NE
 • Grafička priprema za tisak: DA
 • Veličina: B2
 • Papir: kunstdruck, sjajni, 135g/m2
 • Tisak: color 4/0, jednostrano

Datum dostave ponude
10. ožujka 2021.
zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10. ožujak 2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:
NE OTVARATI – Ponuda za dotisak Vodiča o naukovanju, tisak letka i tisak plakata za Hrvatsku obrtničku komoru

Adresa na koju se šalju ponude:
Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:
– osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
– putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.
Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).
Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.
U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Ponude koje su nepotpune ili stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana

Mjesto isporuke:
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Potrebna dokumentacija ponuđača:
– u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o pozivnom natječaju obratite se:
Zrinka Debeljak
Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651
e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr

 

Dokument za preuzimanje:
dotisak Vodiča_tisak_letka_tisak_plakata.xls