Natječaj Ministarstva gospodarstva - „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“

Natječaj Ministarstva gospodarstva - „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“

Ministarstvo gospodarstva otvorilo je natječaj „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“

 

Natječaj je dio Operativnog programa „Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.“, otvoreni poziv.

 

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 21.06.2018 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 16:00:00

 

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Svrha poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.

Predmet poziva je jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 kn

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru Poziva su mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici

 

Sažetak: Svrha ovog Poziva je pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

 

Svi detalji: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2