NAJAVA SEMINARA: "Porezna izvješća za 2023. godinu i novosti u obrtu početkom 2024. godine"

NAJAVA SEMINARA: "Porezna izvješća za 2023. godinu i novosti u obrtu početkom 2024. godine"

Udruženje obrtnika Novi Marof organizira za svoje članove besplatan seminar, pod nazivom “Porezna izvješća za 2023. godinu i novosti u obrtu početkom 2024. godine”, koji će se održati 9. siječnja 2024. godine u poslijepodnevnim satima.
Program seminara:
1. Paušalno oporezivanje obrta
Posebnosti, uvjeti i obveze paušalnog oporezivanja
Doprinosi obrtnika, Knjiga prometa
Izdavanje računa, fiskalizacija
Prijelaz iz paušala u redovno oporezivanje i obrnuto
Registriranje za potrebe PDV-a
PO-SD-Z i PO-SD obrazac za 2023. godinu
2. Obrti u sustavu poreza na dohodak
Doprinosi obrtnika i neoporezivi primici
Kontrola i iskazivanje primitaka i izdataka + izvješće
Godišnja porezna prijava obrtnika za 2023. godinu
3. Novosti u 2024. g. u obrtu
Predavač: Monika Petrovečki, ovl.rač.
Napomena: neke od navedenih tema su povezane u obje vrste obrta pa je preporučljivo sudjelovati na cijelom seminaru, neovisno je li obrt u paušalnom oporezivanju ili u sustavu poreza na dohodak.
Prijave za seminar primaju se na e-mail: uo.novi.marof@hok.hr, najkasnije do 5. siječnja 2024. godine.
Točno vrijeme i mjesto održavanja seminara bit će Vam naknadno javljeno na Vaš e-mail.