Međunarodni obrtnički sajam u Műnchenu 2020. godine; 11.-15.03.2020.

Međunarodni obrtnički sajam u Műnchenu 2020. godine; 11.-15.03.2020.

Hrvatska obrtnička komora organizira i s 50% troškova standardno uređenog izložbenog prostora sufinancira kolektivan nastup članova HOK-a na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu 2020. (IHM 2020.), koji će se održati od 11. – 15. ožujka 2020. godine.

Radi se o najvećem obrtničkom sajmu u svijetu sa preko 1.100 izlagača iz preko 60 država svijeta, mjestu prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća obrtništva i prateće industrije, novih trendova u obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu, na kojemu su hrvatski obrtnici tradicionalno prisutni više od dvadeset i pet godina, a koji će posjetiti preko 120.000 posjetitelja.

 

Za prijavu nastupa na sajmu izlagač treba dostaviti:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj na štandu

2)    podatke o robi i/ili promotivnim materijalima koji se šalje na sajam

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koji je naveo u obrascu „Podaci o robi izlagača“.

ROK PRIJAVE NASTUPA15. 01. 2020. godine ili do popune izložbenog prostora

Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru  adresa: Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb, putem telefaksa: 01/48 46 610 ili ispunjenu i potpisanu prijavu skenirati i poslati putem elektroničke pošte: drazen.horvat@hok.hr

 

Detaljnije informacije kao i prijavnicu možete pronaći na sljedećem linku: https://www.hok.hr/hr/sajmovi/hrvatska-obrtnicka-komora-organizira-i-sufinancira-nastup-svojih-clanova-na-medunarodnom-sajmu-u-munchenu

 

Prijava izlaganja za Međunarodni obrtnički sajam u Muenchenu 2020_članovi HOK-a

Prijava izlaganja za Međunarodni obrtnički sajam u Muenchenu 2020_poduzetnici koji nisu članovi HOK-a

Privola za obradu osobnih podataka _ prijava Međunarodni obrtnički sajam u Muenchenu 2020