Kreditiranje zelenih projekata uz kamatnu stopu već od 0% i besplatnu tehničku pomoć za pripremu projekata

Kreditiranje zelenih projekata uz kamatnu stopu već od 0% i besplatnu tehničku pomoć za pripremu projekata

Natural Capital Financing Facility (NCFF) je financijski instrument za povoljno financiranje „zelenih projekata“ koji je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom.

Glavne prednosti korištenja ovih sredstava su:
– niže kamatne stope (sniženje do 1 p. b., odnosno kamatna stopa već od 0%),
– niže naknade,
– besplatna savjetodavna usluga za pripremu projekata u skladu s kriterijima programa.

Korisnici kreditne linije NCFF mogu biti:
– Mali i srednji poduzetnici do 249 zaposlenih (poduzeća, obrti, OPG-ovi i dr.),
– Srednje kapitalizirana poduzeća (engl. Mid-Caps) koja imaju od 250 do 3000 zaposlenih,
– Subjekti privatnog sektora (koji nisu niti MSP niti Mid-Cap poduzeća) koji imaju više od 3000 zaposlenih i koji korištenjem „prirodnih rješenja“ u realizaciji svojih projekata žele postići smanjenje troškova i/ili generiranje dodatnih prihoda,
– Subjekti javnog sektora (županije, gradovi, općine, javna poduzeća i dr.) koji žele postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za svoje stanovnike i posjetitelje,

koji namjeravaju:

– iskoristiti mogućnosti i poboljšati rezultate svojih projekata kroz „prirodna rješenja“ čime se ostvaruju uštede troškova i generiranje prihoda;
– postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za život svojih stanovnika i posjetitelja;
– negativan utjecaj svojeg poslovanja na okoliš nadoknaditi društvu kroz ulaganja u ekosustave;  ili
– održivim korištenjem prirode i prirodnim rješenjima prilagodbe klimatskim promjenama podržati očuvanje ekosustava.

KAKVI SE PROJEKTI MOGU FINANCIRATI NCFF-om?

NCFF je namijenjen za financiranje projekata koji doprinose očuvanju i održivom korištenju prirodnog kapitala kao i prilagodbi klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja.

Prihvatljivi projekti su oni koji stvaraju prihode ili uštede u troškovima, odnosno financijski su isplativi i dugoročno održivi, a obuhvaćaju:
– Zeleno poduzetništvo
– Zelenu infrastrukturu
– Plaćanje usluga eko sustava
– Kompenzacijske mjere otklanjanja šteta u okolišu.

KAKO DO FINANCIRANJA?

Ako svoj projekt prepoznajete kao „zeleni“ i potencijalno prihvatljiv za financiranje putem NCFF kreditne linije, više informacija možete pronaći na ovdje ili upitom: ncff@hbor.hr ili 098 433 953