Komentar HOK-a na poreznu reformu Vlade

Komentar HOK-a na poreznu reformu Vlade

Vezano za poreznu reformu Vlade RH, Hrvatska obrtnička komora (HOK) pozdravlja svako rasterećenje gospodarstva s ciljem stvaranja povoljnijeg i poticajnijeg poslovnog okruženja te jačanja konkurentnosti i podržava prijedloge koji su sukladni našim zahtjevima, ističe predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.

Ocjenjujemo da će neke od mjera porezne reforme doprinijeti poreznom rasterećenju obrtnika i njihovom kvalitetnijem poslovanju, no, s druge strane, neke mjere mogu se negativno odraziti na poslovanje dijela naših članova.

Pozitivnim ocjenjujemo smanjenje opće stope poreza na dobit sa 20 na 18 %, jer se time  smanjuje porezno opterećenje i olakšava poslovanje za sve.  Uvođenje stope poreza na dobit od 12 % za poljoprivrednike i obrtnike s prihodima manjim od tri milijuna kuna je pozitivno, jer olakšava poslovanje obrtnicima koji su obveznici poreza na dobit. Istovremeno, ukazujemo na potrebu da ista stopa od 12% treba vrijediti i za obrtnike u sustavu poreza na dohodak s primicima do 3.000.000,00 kuna. Ukazujemo na potrebu drugačijih stopa oporezivanja od predloženih za obrtnike u sustavu poreza na dohodak kako bi se očuvala dugogodišnja povoljnost takvog poslovanja.

Pozitivna mjera je i priznavanje troškova reprezentacije u visini 50 % (što je poboljšanje u odnosu na sadašnjih 30%, ali i dalje stoji raniji zahtjev HOK-a da se ova vrsta troška prizna 100 %).

U sustavu poreza na dohodak smanjuju se stope s 25 % na 24 % te sa 40 % na 36 %, što je s jedne strane pozitivno, jer se smanjuje porezno opterećenje, ali treba pričekati sa konačnim prijedlogom zakona kako bi obračun bio jasniji.

Vezano za PDV, dobrom mjerom ocjenjujemo povećanje praga za obvezni ulazak u sustav PDV-a s 230.000,00 na 300.000,00 kn, a sukladno tome, očekujemo i novu razradu oporezivih primitaka kod paušalnih obrtnika. Dosadašnji limit iznosio je 149.500 kn, a HOK je ranije predlagao da se taj iznos veže uz granicu za ulazak u sustav PDV-a.

Nadalje, podržavamo ponovno moguć odbitak pretporeza za osobna vozila, barem i djelomično, uz napomenu da još uvijek treba doraditi odredbe zakona vezano uz plaću u naravi i nepriznavanje 30% troškova osobnih vozila.

Negativna mjera je povećanje stope PDV-a s 13% na 25% za ugostiteljstvo, naime, bojimo se da će se to negativno odraziti na vanpansionsku potrošnju. Vjerujemo da ćemo u dijalogu s resornim ministrom turizma Garijem Capellijem doći do zadovoljavajućeg rješenja za naše članove.

Stabilna porezna politika jedan je od šest zahtjeva novoj vlasti, koje smo predstavili prije prošlih parlamentarnih izbora. Kroz mjeru stabilne porezne politike tražimo, prije svega, poticajne porezne mjere za poslovanje obrtnika.

Instrumentima porezne politike moguće je utjecati na povoljnije uvjete za gospodarstvo i te instrumente treba koristiti posebno za početne godine poslovanja i kroz poticanje potrošnje usklađivanjem stopa PDV-a i povećanjem porezno dopustivih izdataka. Prilikom donošenja zakonskih propisa, tako i izmjena poreznih zakona, potrebno je osigurati razdoblje  prilagodbe gospodarstvenika za nove uvjete poslovanja, što ovom poreznom reformom ponovo nećemo dobiti.

Za oporavak obrtništva i ukupnog gospodarstva  potreban je poticajni zakonodavni okvir, porezni zakoni koji se neće mijenjati barem 5 godina, uklanjanje barijera u poslovanju (dugotrajni sudski sporovi, otkup državnih poslovnih prostora, siva ekonomija…), kao i mladi obrazovan kadar. Hrvatska obrtnička komora ustrajat će u realizaciji svih zahtjeva hrvatskih obrtnika te će redovito revidirati ono što je učinjeno za obrtništvo.  

Očekujemo da ćemo ubrzo dobiti priliku za razgovor s ministrom financija Zdravkom Marićem gdje ćemo imati prilike iznijeti stavove obrtnika o poreznoj reformi i zahtjeve vezane za poboljšanje njihovog poslovanja.