Karte projekata

Na karti projekata prikazani su projekti koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini, a financirani su u okviru operativnih programa Regionalna konkurentnost, Promet, Zaštita okoliša i Jačanje ljudskih potencijala u razdoblju 2007.-2013. Na karti nisu uključeni projekti tehničke pomoći kao ni projekti namijenjeni za pripremu projekata i projektne dokumentacije.