Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita

Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita

Varaždinska županija raspisala je 15. veljače 2021. godine Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita.

KORISNICI KREDITA:
Korisnici kredita mogu biti: mikro, mala i srednja poduzeća prema Zakonu o računovodstvu i Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, obrti, zadruge, OPG-i, profitne ustanove i slobodna zanimanja s područja Varaždinske županije.

NAMJENA KREDITA:
– financiranje osnovnih sredstava
– financiranje obrtnih sredstava

IZNOS KREDITA:
Najviši iznos kredita  do 150.000,00 kuna.

ROK OTPLATE I KORIŠTENJA KREDITA:
– rok otplate do 5 godina – za financiranje ulaganja u osnovna sredstva, bez mogućnosti ugovaranja počeka
– rok otplate do 2 godine – za obrtna sredstva , bez mogućnosti ugovaranja počeka
– rok korištenja kredita do 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora o kreditu, ovisno o namjeni kredita

KAMATNA STOPA:
– do 3,9 % godišnje, fiksna ovisno o kvaliteti transakcije i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita

INSTRUMENTI OSIGURANJA:
– krediti se odobravaju uz osnovne instrumente osiguranja (zadužnicu/bjanko zadužnicu korisnika kredita i/ili zadužnicu/bjanko zadužnicu vlasnika korisnika kredita)
– jamstvo Garancijske agencije Varaždinske županije do 70% pojedinačno odobrenog iznosa kredita
– ostali instrumenti osiguranja prema traženju poslovne banke

PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Za sva pitanja u vezi podnošenja kreditnog zahtjeva i dostave dokumentacije možete se obratiti na email: info@gara.hr ili telefon 091 410 1510

POSLOVNA BANKA PUTEM KOJE SE MOŽE REALIZIRATI KREDIT:
Zagrebačka banka d.d. – Kapucinski trg 5, Varaždin

Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.
Konačnu odluku o dodjeli kredita donosi Banka.

 

Preuzimanje dokumenta:
Javni poziv za dodjelu poduzetničkih kredita

 

Izvor: Varaždinska županija