HZZ mjere - Potpora za samozapošljavanje u 2021. godini

HZZ mjere - Potpora za samozapošljavanje u 2021. godini

Mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. – Potpora za samozapošljavanje

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje inicijalnih troškova poslovanja i rada poslovnog subjekta. Osobe mogu potporu koristiti za udruživanje u nove poslovne subjekte i preuzimanje postojećih subjekata.

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju HZZ-a.
Trajanje mjere: 24 mjeseca.
Trajanje javnog poziva: Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2021.godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi: www.mjere.hr

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika.

1. Skupina -do 130.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
-(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 –33)

2. Skupina -do 100.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
-(B) rudarstvo i vađenje(odjeljci 05-09)
-(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
-(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
-(F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

3. Skupina –do 75.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadajuu sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
-(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
-(H) Prijevoz i skladištenje
-(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
-(J) Informacije i komunikacije
-(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
-(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
-(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

4. Skupina –do 55.000,00 kn
Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u :
-(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
-(P) Obrazovanje
-(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljciosim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.

Napomena: Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.

Neprihvatljive djelatnosti

Potpora za samozapošljavanje ne može se odobriti za djelatnosti koje su neprihvatljive za financiranje:
– (A) Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (odjeljci: 01-03)
– (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (odjeljak 47.99Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica –odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva)
-(K) Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (odjeljci: 64-66)
-(L) Poslovanje nekretninama (odjeljak 68)
-(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (odjeljak 69.1 pravne djelatnosti)
-(N) Administrativne ipomoćne uslužne djelatnosti:
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup
78 Djelatnosti zapošljavanja
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
-(R) Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti-Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu

Preuzimanje provedbene dokumentacije:
HZZ-Samozaposljavanje-provedbena-dokumentacija

 

Izvor: HZZ