HZJZ - Izmjena Uputa za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama

HZJZ - Izmjena Uputa za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama

HZJZ je objavio 26. svibnja 2020. Izmjene Uputa za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama.

Izmjene:

  • Izjave pristupnika (učenika) nisu više potrebne. Umjesto prikupljanja izjava, učenike (pristupnike) je dovoljno jednom obavijestiti na primjerena način (npr. na mrežnim stranicama nadležnih institucija, putem komunikacije elektroničkom poštom ili slično) o tome da trebaju izostati s vježbi, dopunske nastave, ispita ili završnog rada ako imaju znakove respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s novim koronavirusom.
  • Grupe nastavnika i učenika mogu biti veće od 10 ako se u prostoriji može održavati razmak od najmanje 1,5 metar, a po mogućnosti 2 metra između svih sudionika.

 

Dokument za preuzimanje:
Upute za provedbu praktičnih vježbi, dopunske nastave, popravnih i razlikovnih ispita u srednjim školama te obrana završnog rada u srednjim strukovnim školama svibanj/lipanj 2020.  – Izmjene