HOK organizira i sufinancira nastup na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS Zenica

HOK organizira i sufinancira nastup na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS Zenica

Hrvatska obrtnička komora organizirat će i sufinancirati kolektivni nastup članova na 23. Generalnom BH sajmu ZEPS 2016. u Zenici, najvećoj sajamskoj manifestaciji u Bosni i Hercegovini, koja će se održati od 4. do 8. listopada 2016. godine.

Radi se o najvažnijem i najvećem sajmu u Republici Bosni i Hercegovini, koji brojem izlagača, posjetitelja i sajamskom ponudom pruža mogućnosti hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima za kvalitetnu prezentaciju proizvoda i usluga.

Izložbeni program sajma ZEPS obuhvaća: građevinarstvo, elektro-industriju, strojogradnju, proizvodnju i preradu metala, preradu drveta, preradu plastičnih masa, preradu gume, izradu alata i naprava, izradu namještaja i opreme za uređenje doma, energetika, Izradu namještaja i interijera, IT tehnologije, prijevoz, prezentacije stranih država, malo i srednje poduzetništvo, tradicijske zanate…

Sajam u Zenici okupiti će preko 400 izlagača iz 16 država, a očekuje se oko 40 tisuća posjetitelja, od čega više od 80% specijaliziranih posjetitelja- tvrtki i obrta.

Hrvatska obrtnička komora organizira nastup po sistemu ključ u ruke – svaki izlagač u sklopu priprema svoje prezentacije, uz izložbeni prostor uređen sukladno njegovoj prijavi i potrebama izložbenog prostora, dobiva dva natpisa na štandu, reprezentaciju na štandu, najavu nastupa, transport eksponata na relaciji Zagreb-Zenica-Zagreb i postavu na štandu.

U nastavku Vam dajemo pregled osnovnih pokazatelja sajma te informacije i uvjete nastupa u 2016. godini

Naziv sajma/adresa: 23. GENERALNI BH SAJAM ZEPS 2016., Kučukovići 2/VI, p.p. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina, www.zeps.com

Termin održavanja: 04.-08. 10. 2016.

Radno vrijeme sajma: 10,00-18,00 sati

Svečano otvaranje sajma: 04.10.2016. u 11,00 sati

Izložbeni prostori sajma ZEPS- 10.900 m2 zatvorenog izložbenog prostora u paviljonima i 5.900 m2 otvorenog izložbenog prostora sajma

Izložbeni prostor HOK-a na sajmu u Zenici 2016 -štand u paviljonu A međunarodnih izlagača na samome ulazu u paviljon.

Cijena izlagačkog prostora, uz logistiku nastupa po principu“ključ u ruke”, za članove HOK-a glasi 160,00 EUR/m2.

Puna cijena izlaganja za poduzetnike/ izlagače koji nisu članovi  HOK-a iznosi 208,00 EUR/m2.

Minimalna izlagačka površina iznosi 2 m2, osim u slučaju vertikalnog panoa na stijeni 1 m2.

Napominjemo da je izlagački prostor HOK-a ograničen i da treba reagirati prijavom što prije, kako bi prijavljenim izlagačima stručna služba HOK-a mogla osigurati izložbeni prostor i kvalitetno pripremiti nastup na sajmu u Zenici.

Izlagači dakle trebaju dostaviti prilikom prijave nastupa:

1)    prijavu – u prijavi obavezno navesti potreban namještaj,

2)    podatke o robi koja se šalje na sajam,

3)    izlagač na sajam treba poslati robu koja po vrsti, količini i vrijednosti odgovara robi koju je naveo u obrascu “Podaci za carinu”

 ROK PRIJAVE NASTUPA:  16. 08. 2016. ili do popune izložbenog prostora

Osiguranje robe / eksponata: izlagačka roba nije osigurana te ukoliko izlagač ima robu vreće vrijednosti istu treba osigurati sam. Komora neće snositi troškove eventualno nastalih šteta ili nestanka robe, bilo za vrijeme transporta ili trajanja sajma.
Dostava prijavnog materijala – u Hrvatsku obrtničku komoru, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb ili putem telefaksa: 01/48 46 610.

Otprema robe:  izlagač će biti pravovremeno obaviješten o predaji robe u skladište te je dužan pridržavati se dobivenih uputa.

Napomena: skrećemo pozornost da izlagači ne mogu nastupiti ukoliko imaju dugovanja prema komorskom sustavu, odnosno nemaju pravo sufinanciranja nastupa od strane HOK-a.

Za dodatne informacije zainteresirani obrtnici i poduzetnici mogu se obratiti u Hrvatsku obrtničku komoru na broj telefona 01 48 06 650 – Dražen Horvat, email: drazen.horvat@hok.hr ili hok@hok.hr .