GRAĐEVINARIMA NOVI UVJETI ZA VOĐENJE MANJE SLOŽENIH RADOVA

GRAĐEVINARIMA NOVI UVJETI ZA VOĐENJE MANJE SLOŽENIH RADOVA

Izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje koje su stupile na snagu 01.01.2019. god. donijele su novost, posebno interesantnu za obrtnike.

Radi se o vođenju manje složenih građevinskih i drugih radova, koje osim ovlaštenih voditelja radova arhitektonske, građevinske, strojarske, geotehničke i sl. struke, mogu obavljati i osobe sa završenom odgovarajućom srednjom školom po programu za tehničara struke i 5 godina radnog iskustva u struci i s položenim stručnim ispitom.

Poslove manje složenih radova može voditi i osoba s položenim majstorskim ispitom iz područja graditeljstva, koja te poslove obavlja u okviru svojeg majstorskog zvanja.

Zbog svega toga su se u Obrtničkoj komori Varaždinske županije okupili obrtnici građevinske struke, članovi Ceha graditeljstva, tražeći odgovor na pitanje kako poslovati i biti u skladu s propisima. Zakon je na snazi, ali Pravilnika još nema.

Izmjena Zakona je prihvaćena s odobravanjem, u smislu da će stvari za obrtnike biti jednostavnije s očekivano manjim troškovima, no zbog mnogih nepoznanica i nedorečenosti, izražena je i zabrinutost.

Razmotren je i radni materijal, nacrt Pravilnika o vođenju manje složenih radova koji bi, sukladno Zakonu, u roku od 90 dana od stupanja na snagu Zakona, trebao propisati ministar. Nejasno je koliko bi olakšanja i razumljivosti mogao donijeti očekivani Pravilnik, no sigurno je da će obrtnicima -građevinarima biti potrebna dodatna pomoć u vidu tumačenja novih propisa u praktičnoj primjeni.