E-savjetovanje o EU natječaju Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP

Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorilo je e-savjetovanje o EU natječaju za “Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u potpomognutim područjima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)”. 

Sudjelovati u e-savjetovanju putem slanja komentara i prijedloga bit će moguće do 15. svibnja putem poveznice eSavjetovanje.

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“; Aktivnost 3d1.4. „Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća putem IKT–a“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 3 milijuna EUR. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima.

Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u potpomognutim područjima sukladno indeksu razvijenosti , s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Po završetku javne rasprave planirano je otvaranje javnog poziva u drugom kvartalu 2015. godine.

Izvor: hok.hr