Dodjela stipendija učenicima za ugostiteljsko-turistička zanimanja

Dodjela stipendija učenicima za ugostiteljsko-turistička zanimanja

Obrtnička komora Varaždinske županije uz sufinanciranje Varaždinske županije i Ministarstva turizma u školskoj godini 2016./2017. dodjeljuje stipendije učenicima 1. razreda srednjih škola koji se školuju za turističko-ugostiteljska zanimanja (kuhar, konobar).

Za dodjelu stipendija mogu se javiti učenici čiji roditelji ili staratelji u posljednje tri godine imaju prebivalište na području Varaždinske županije. Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna u vremenu od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine. Prilikom utvrđivanja liste kandidata boduje se: uspjeh učenika u prethodna dva razreda (prosjek ocjena najmanje 3,00) te socijalne (materijalne) prilike obitelji. Na natječaj se ne mogu javiti učenici koji stipendiju već primaju po nekoj drugoj osnovi.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

a) prijava (tiskanica u Obrtničkoj komori Varaždinske županije, tajništvu škola, te na web stranici Obrtničke komore www.obrtnicka-komora- vz.hr)

b) preslike svjedodžbi prethodna dva razreda,

c) potvrda škole o upisu učenika u prvi razred,

d) potvrde o visini dohotka za prethodnu godinu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove kućanstva,

e) prosjek neto plaća/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva,

f) potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva

Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 8. studenoga 2016. godine u Obrtničku komoru Varaždinske županije, Varaždin, B. Vodnika 4. Imena učenika kojima će biti dodijeljena stipendija biti će objavljena na web stranici Obrtničke komore Varaždinske županije www.obrtnicka-komora- vz.hr. Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom te oni koji se ne dostave u roku.

Prijavnicu za stipendiranje možete preuzeti OVDJE