B LIGHT –  OTVOREN ČETVRTI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

B LIGHT – OTVOREN ČETVRTI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u sklopu projekta B light Scheme financiranog iz Interreg V-A Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020 objavila je 16. studenog 2020. godine četvrti poziv za dostavu projektnih prijedloga Light Project Proposal za suradnju malih i srednjih poduzeća na pograničnom području Mađarska-Hrvatska.

Četvrti Poziv za Light Project Proposal projektne prijave otvoren je od 16. studenog do 15. siječnja 2021. godine.

U okviru četvrtog poziva poduzetnicima je na raspolaganju 2.657.227,01 eura.

Projekti će biti odabrani u jednom selekcijskom koraku.

Detaljan opis natječaja, uključujući prihvatljiva područja, uvjete i pravila za prijavu te informacije o selekcijskom procesu, nalaze se u Uputama za prijavitelje (Guidelines for Applicants).

Obrazac za prijavu Light Project Proposal i svi ostali dokumenti mogu se preuzeti na službenoj stranici projekta “B Light”.

Promotivni video Četvrtog Poziv za dostavu projektnih prijedloga (Light Project Proposal) pogledajte ovdje.

Ukoliko imate pitanja možete li se prijaviti, imate li odgovarajućeg partnera i mogu li se Vaše aktivnosti financirati u okviru ovog poziva, kontaktirajte Javnu ustanovu za razvoj Međimurske županije REDEA na broj telefona 040/600-074 ili na mail sanja.pintaric@redea.hr.