NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ZANIMANJA ŠK.G. 2021./2022.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA ZA UGOSTITELJSKO - TURISTIČKA ZANIMANJA ŠK.G. 2021./2022.

Obrtnička komora Varaždinske županije uz sufinanciranje Varaždinske Županije i Ministarstva turizma i sporta u školskoj godini 2021./2022. dodjeljuje stipendije učenicima srednjih škola koji se školuju za ugostiteljsko – turistička zanimanja. Prvenstvo imaju učenici deficitarnih zanimanja u trogodišnjem obrazovanju –  kuhari i konobari .

 

Za dodjelu stipendija mogu se javiti učenici čiji roditelji ili staratelji imaju prebivalište na području Varaždinske županije. Mjesečna stipendija iznosi 500,00 kuna, isplaćuje se za razdoblje od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine. Prilikom utvrđivanja liste kandidata boduje se : uspjeh učenika u prethodna dva razreda i  socijalne (materijalne) prilike obitelji.  Prosjek ocjena  je najmanje 2,50.

Dodjeljuje se 25 stipendija.

Na natječaj se ne mogu javiti učenici koji stipendiju već primaju po nekoj drugoj osnovi.

Dokumenti potrebni za dodjelu stipendije su:

– popunjena prijava (tiskanica u Obrtničkoj komori Varaždinske županije, na web stranici Obrtničke komore – u prilogu , tajništvo škole)

– preslike svjedodžbi prethodna dva razreda

– potvrda škole o upisu učenika

– potvrde o visini dohotka i primitaka nadležne Porezne uprave Ministarstva financija RH za sve članove kućanstva

– prosjek neto plaća/mirovine za prethodna tri mjeseca tekuće kalendarske godine za svakog zaposlenog/umirovljenog člana kućanstva

– potvrda nadležnog Zavoda za zapošljavanje za nezaposlenog člana kućanstva

– preslika žiro računa / IBAN učenika.

Dokumenti za natječaj dostavljaju se zaključno do 1. listopada 2021. godine na adresu: Obrtnička komora Varaždinske županije, Branka Vodnika 4, 42000 Varaždin, s naznakom „Prijava na natječaj“.

Lista odobrenih stipendija biti će objavljena na oglasnoj ploči Obrtničke komore, a stipendisti pozvani na potpisivanje ugovora.

 

Prilozi:

1. NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 2021_

2. PRIJAVA ZA NATJEČAJ-STIPENDIJE 2021