3. Sjednica Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije

3. Sjednica Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije

Programom rada za 2016.g., koji je usvojen na jučerašnjoj 3. Sjednici Skupštine Obrtničke komore Varaždinske županije, istaknuto je kako će Obrtnička komora Varaždinske županije u 2016.g. djelovati u cilju poboljšanja uvjeta u poslovanju obrtništva, kroz suradnju s nadležnim županijskim institucijama, razvojnim agencijama i organizacijama, kako bi se ubrzao razvoj tog važnog dijela gospodarstva.

Također, obrtnička komora nastavit će razvijati svoje usluge. Projektom zajedničke nabave – HOK ZNA, svojim članovima smanjit će se ulazni troškovi i samim time olakšati poslovanje. Nastojat će se ojačati uloga koju OKVŽ ima u području obrazovanja, kako bi Komora postala jedinstveni centar razvoja obrtničkog znanja te cjeloživotnog obrazovanja obrtnika. Komora će također nastaviti zastupati interese obrtnika pred državnim tijelima i davanjem mišljenja i prijedloga te inicijativama utjecati na donošenje zakona u području obrtništva.

Obrtnička komora Varaždinske županije će u suradnji s drugim komorama aktivno djelovati na buđenje svijesti javnosti o obrtu kao gospodarskom subjektu koji stvara novu vrijednost, samozapošljavanje i otvara nova radna mjesta. Stabilan i povoljan zakonski okvir, uklanjanje nepotrebnih zakonskih barijera, razumijevanje specifičnosti obrtništva i neophodna podrška države, esencijalni su opstanak hrvatskog obrtništva.

Komora će ustrajati na realizaciji svih zahtjeva obrtnika te će redovito revidirati ono što je učinjeno za obrtništvo. OKVŽ će organiziranjem nastupa na sajmovima, informiranjem o zajedničkom i drugim tržištima, promocijom obrtničkih proizvoda, obrazovanjem za obrtništvo, seminarima i projektima, humanitarnim akcijama, raditi na ostvarivanju podizanja konkurentnosti obrtništva.

Strukovna organiziranost i povezanost jačat će se cehovskim radom, a istim će se štiti i interesi struke. OKVŽ surađivat će sa komorama u okruženju, kao i komorama u EU, a također i sa Agencijom za razvoj Varaždinske županije, Razvojnom agencijom SJEVER-DAN, Upravnim odjelom za gospodarstvo Varaždin, HGK – Županijskom komorom Varaždin, Državnom upravom, financijskim institucijama i svim ostalim institucijama i udrugama.

Skupština je donijela Financijski plan Obrtničke komore Varaždinske županije za 2016. godinu. Prihodi za 2016.g. planiraju se u iznosu od 712.150,00kn, a u istome iznosu se planiraju i rashodni. Prihode čine prodaje roba i pružanja usluga, prihodi od članarina i članskih doprinosa, prihodi od imovine, od donacija i od povezanih neprofitnih organizacija.

U izviješću o svome radu predsjednik g. Mario Milak posebno je istaknuo sudjelovanje Obrtničke komore na humanitarnoj akciji za razredni odjel Žažina u Sisačko-moslavačkoj županiji gdje su donirana računala i knjige, a također skupljeno je i 3.000,00 kn za djecu s autizmom, a s posebnim ponosom osvrnuo se i na potpisivanje „Povelje prijateljstva i suradnje“ s Obrtničkom komorom Zagreb.

Ovu skupštinu svečano su uveličali i gosti iz Zagreba i Krapine: predsjednik Obrtničke komore Zagreb g. Mirza Šabić, predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije g. Davor Pleško, g. Antun Trojnar, G: Miro Čaržavec, g. Josip Tržec i g. Zdravko Bubnić.

Gosti su zahvalili na pozivu, istaknuli su da je potrebna čvrsta suradnja između Obrtničkih komora kako bi se i na taj način moglo djelovati na jačanje pozicije obrtništva i samih obrtnika u gospodarstvu.