Seminar: Saznajte sve o poreznim i računovodstvenim obavezama obrtnika paušalista

Seminar: Saznajte sve o poreznim i računovodstvenim obavezama obrtnika paušalista

Obrtnička komora Varaždinske županije u suradnji sa Udruženjem obrtnika Novi Marof, Udruženjem hrvatskih obrtnika Ludbreg, Udruženjem hrvatskih obrtnika Ivanec te Udruženjem hrvatskih ugostitelja i turističkih djelatnika Varaždin organizira seminar na temu
„POREZNE I RAČUNOVODSTVENE OBVEZE OBRTNIKA PAUŠALISTA“

Seminar će se održati 10. siječnja 2019. godine u prostorijama Obrtničke komore Varaždinske županije s početkom u 17 sati. Seminar je besplatan za sve obrtnike, članove navedenih udruženja obrtnika koji uredno podmiruju komorski doprinos.

 

Teme koje će se obrađivati:

1. Uvjeti za obavljanje paušalnog obrta
2. Promjena uvjeta u 2019. godini
3. Doprinosi, porezi, davanja – koliko i kamo plaćati
4. Posebnosti pri nabavi dobara iz EU
5. Posebnosti pri pružanju / primanju “inozemnih” usluga
6. Zapošljavanje radnika u paušalnom obrtu
7. Poslovne knjige obrtnika paušalca
8. “Završni račun” obrtnika paušalca

Predavač: Monika Petrovečki, ovl.rač.

 

Prijave za seminar primaju se do 8. siječnja 2019. godine na broj telefona: 302- 950, mobitela: 091 302 9501 ili e-mail: ok.varazdin@hok.hr.