Obavijest o ukinutoj obvezi podnošenja KD obrasca

Obavijest o ukinutoj obvezi podnošenja KD obrasca

Odlukom o izmjenama Odluke o obveznom komorskom doprinosu (NN 124/2019) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2020. godine, ukinuta je obveza podnošenja KD obrasca prilikom podnošenja porezne prijave. Stupanjem na snagu navedenih izmjena brisan je članak 10 koji je propisivao obvezu podnošenja KD obrasca i sam oblik obrasca.

Dokument za preuzimanje:
Odluka o obveznom komorskom doprinosu – redakcijski pročišćeni tekst